Jag kan! Kan du?

För att arbetsgivare inom näringsliv, kommun och region ska se vinsterna med utrikesfödda på arbetsplatserna ur ett större perspektiv hölls en företagslunch. Under den presenterade Ljungby kommun en film som visar på insatser som kommunen gjort för utrikesfödda, insatser som gett resultat på flera nivåer. 

Jag kan! Kan du?

Ljungby kommun arbetar med flera jobbspår.

Presentation av Ljungby kommuns jobbspår  

Det är kommunerna Markaryd och Ljungby tillsammans med Arbetsförmedlingen och DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) som stod bakom arrangemanget. DUA har finansierat filmen samt företagslunchen tillsammans med Region Kronoberg.

Kontakt

Vill du veta mer så ta gärna kontakt med Stina Kilpeläinen, jobblots:
0721-62 84 94, stina.kilpelainen@ljungby.se  

Kommentera