Dags för asfaltering i Ljungby

Nästa vecka (v. 20) påbörjas arbetena med fräsning av den befintliga beläggningen, och veckorna därpå kommer samma sträckor att asfalteras. Det är flera gator och sträckor med mycket trafik som berörs. Därför uppmanas allmänheten att räkna med längre restid och om möjligt välja andra vägar, eller kanske ta cykeln istället.

- Det här kommer att innebära längre restider, men det är helt enkelt något man får acceptera under en tillfällig period. De sträckor som kommer att få ny beläggning är i mycket stort behov av åtgärder. Det är viktigt att komma ihåg det, och att det är något som många efterfrågar. Det glöms lätt bort när arbetet ska göras och framkomligheten begränsas, säger Ljungby kommuns gatuchef Christer Jonasson.

För att bedöma skicket på gatorna görs undersökningar, mätningar och ockulära besiktningar. Det avgör vilka sträckor som åtgärdas.

- Hur mycket underhåll vi kan göra beror på vilka medel som finns i budget och vi får prioritera det mest akuta, säger Christer Jonasson.

Se vilka sträckor, när de åtgärdas och hur det påverkar dig i trafiken. Kör försiktigt och visa hänsyn till de som arbetar och bor utmed gatorna.

Kommentera