Aktuella nyheter


Året som gått 2020

Året 2020 har varit ett utmanande år utifrån flera olika aspekter. Året har präglats mycket av coronapandemin och ett stort fokus har legat på åtgärder utifrån händelseutvecklingen. Trots pandemin så visar denna tillbakablick på att det hände flera stora och positiva händelser i vår kommun under året.


Den centrala krisorganisationen har utvärderats

På kommunstyrelsens sammanträde, den 12 januari, fick ledamöterna information om utvärderingen.


Distansundervisning för elever i årskurs 8 och 9

Från och med tisdag 12 januari kommer elever i årskurs 8 och 9 ha distansundervisning under tre veckor, det beslutades idag av barn- och bildningsnämndens ordförande Marcus Walldén.